Liturgy: Te Reo Māori

Readings in Te Reo

Tēnā koutou te whānau o Te Ūnga Waka me ngā hoa.

Here are the Tuhituhi Tapu for next Sunday 25th Sunday in Ordinary Time.

Three arrangments A4 size.

  1. Reo rua = Bi-lingual
  2. Reo Māori anake
  3. Reo rua – me te reo Māori o te Waiata/Hāmi – This is the arrangement we are using now at Te Ūnga Waka.

God bless,

Arohanui

Pa Mick Ryan